Factura

De:

Camiño Real, 20 - Sigüeiro
15888 - Oroso
A Coruña

info@allservice.es

Factura número FACT-02016
Factura de fecha 23 octubre, 2020
Importe Total 252.87 €
Para:
OSCAR CORES GARAZO 46917865G

CALLE REP. ARGENTINA, Nº 27, BAJO
15680 ORDES (A Coruña)
Tel: 676540978

Cantidad Servicio Tarifa/precioAjusteSub Total
1 Renovacion ocores.es 21/09/2021
14.99 €0.00%14.99 €
1 Renovacion ocores.com 21/09/2020
18.99 €0.00%18.99 €
1 Renovacion plan hosting bussines
95.00 €0.00%95.00 €
1 Renovacion plan correo bussines
60.00 €-50.00%30.00 €
1 Recuperación estado versión PHP server e configuración WP-Casa 50.00 €0.00%50.00 €
Sub Total 208.98 €
IVA 43.89 €
Importe Total 252.87 €