Internet Vía Satélite

¿Que é acceso a Internet vía satélite?

A conexión a Internet vía satélite é un método de conexión a Internet utilizando como medio de enlace un satélite. É un sistema recomendable de acceso naqueles lugares onde non chega o adsl, cable ou a telefonía, como zonas rurais ou afastadas. Nunha cidade constitúe un sistema alternativo aos habituais, para evitar colos de botella debido á saturación das liñas convencionais e o seu ancho de banda limitado ou como solución de Back-up para conexións críticas, xa que é a única rede totalmente independente. A súa cobertura é inigualable, superando amplamente a do ADSL ou o cable.

¿Podo pasar do teléfono fixo?

¡ Claro! este tipo de sistema non utiliza para nada a rede telefónica. A túa liña de teléfono queda totalmente liberada, se a tiveses. De feito, non necesitas contratar ningún outro servizo con outro operador. Esquece a cota mensual de Telefónica. Este sistema funciona só a través dunha antena parabólica.

¿Teño cobertura na miña zona?

Os servizos están dispoñibles con ata 8Megas en toda España Peninsular, Illas Canarias, Islas Baleares, Ceuta e Melilla, así como o resto de Europa Continental, Norte de Africa, e Africa subsahariana. Así mesmo ofrece servizo adhoc en toda Europa, África, Oriente Medio e Latinoamérica.

¿A que velocidade funciona o servizo?

Cos servizos de acceso a internet poderás descargar información ata 8 Megas. Poderás adaptar a velocidade de baixada ás necesidades reais do teu uso.

Analiza as túas necesidades e usos de internet, e selecciona a opción que máis se adecúe ás túas necesidades. Non esquezas, que se no futuro queres cambiar de modalidade, so debes solicitárnolo.

¿En que consiste a instalación?

Para poder gozar do servizo de Internet, é necesario instalar no teu domicilio unha antena parabólica de 74 cm de diámetro e un pequeno modem no interior do teu domicilio. Os dous equipos estarán conectados por un cable coaxial dobre. A devandita instalación será realizada polos técnicos homologados. Para navegar simplemente tes que conectar o teu ordenador a través dun cable de rede estándar, cable Ethernet, ao modem. Se o desexas poderás instalar un router wifi a través do cal poderá acceder de forma inarámica ao servizo.

Se activas o servizo de telefonía, necesitarás un adaptador telefónico integrado no router wifi ou a través do equipamento definido no apartado de telefonía. A este adaptador poderás conectar calquera teléfono tradicional. Con este simple equipamento disporás dunha conexión Ethernet para conectar o teu equipo e poder navegar.

¿Vou poder ter wifi?

Para poder acceder a internet a través de wifi é necesario instalar un router wifi adicional. No proceso de compra poderás seleccionar o devandito router ou utilizar calquera outro router wifi que cumpra as especificacións definidas.

¿Este tipo de conexión é compatible con xogos en rede?

Si, aínda que debes ter presente as esixencias do xogo que utilices. Recorda que o satélite está a 36.000 Km da túa casa e o sinal tarda máis en chegar. Algúns servidores piden condicións especiais como un tempo de retardo de conexión moi baixo. Por iso débese que o tempo de retardo permitido sexa de máis de 600-700 ms xa que o satélite presenta un retardo de conexión de máis 600-700 ms, pola distancia do satélite á túa casa.

¿Isto funciona con Windows, MAC, Linux ou outros sistemas operativos? ¿Podo usar Outlook, Explorer, etc… con este sistema?

¡ Si! Este sistema é 100% compatible con calquera sistema operativo. Podes facer o que queiras. De feito pódense utilizar todo tipo de software: Outlook, Netscape Messenger, Internet Explorer, Netscape Navigator, Eudora, Firefox, Ares, Skype,etc…

¿Podo conectar máis dun PC ao modem?

¡ Claro! aínda que deberás utilizar un router. O kit básico, co modem, permite interconectar 1 só ordenador. Mediante a interconexión dun router (wifi ou ethernet) poderanse conectar varios ordenadores, de maneira que a conexión quedará compartida.

Teño un pequeno negocio ¿podo habilitar unha zona wi-fi para os meus clientes?

Por suposto. Mediante un router wi-fi poderanse conectar varios ordenadores e así compartir a conexión. Os ordenadores accederán de forma simultánea a Internet sen cables a medias.

Como dato importante debemos ter en conta a seguinte información: comparativa de frecuencias, tendo en conta que Hispasat é a única plataforma en Banda Ku, e ademais á única financiada polo Ministerio de Industria a través do Plan Avanza 2, o cales considero dous valores moi importantes e a ter en conta no estudo das posibilidades do mercado.

Comparativa bandas de frecuencias:

Banda L.

Rango de frecuencias: 1.53-2.7 GHz.
Ventajas: grandes longitudes de onda pueden penetrar a través de las estructuras terrestres; precisan transmisores de menor potencia.
Inconvenientes: poca capacidad de transmisión de datos.

Banda Ku.

Rango de frecuencias: en recepción 11.7-12.7 GHz, y en transmisión 14-17.8 GHz.
Ventajas: longitudes de onda medianas que traspasan la mayoría de los obstáculos y transportan una gran cantidad de datos.
Inconvenientes: la mayoría de las ubicaciones están adjudicadas.

Banda Ka.

Rango de frecuencias: 18-31 GHz.
Ventajas: amplio espectro de ubicaciones disponible; las longitudes de onda transportan grandes cantidades de datos.
Inconvenientes: son necesarios transmisores muy potentes; muy sensible a interferencias ambientales.

Para mais información accede a web

www.internetondequeiras.com

Visítanos nas seguintes direccións:

 IDE Informática ORDES  IDE Informática SIGÜEIRO 
 Rúa Rosalia de Castro, nº9
15680 Ordes
A Coruña
Teléfono: 902 80 8550
 Avda Compostela, 23 – baixo
15888 Sigüeiro – Oroso
A Coruña
Teléfono: 902 80 85 50

 


Sobre Allservice

A empresa nace en Galicia en 2006 co nome de Allticnor SLNE, comercialmente Allservice, actualmente é unha empresa relacionada coas novas tecnoloxías, o soporte técnico e a presenza na rede. Servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións para manter ás pequenas e medianas empresas competitivas e produtivas.

Comentarios recientes